lördag 1 oktober 2011

Min tredje uppgift till Ella's boot camp - Ella's boot camp cool custom background drill

Denna utmaning handlade om att använda sina stämplar. Jag stämplade en bakgrund och en textbård 


This drill was all about using your stamps  to create a background. I made a map-background and a text boarder.
 Lots of love!

Inga kommentarer: